Iratok az ügyintézésekhez

Mikó Zsuzsanna elmondta: a 2,6 milliárd forint európai uniós támogatással megvalósuló projekt keretében a Magyar Nemzeti Levéltár olyan közigazgatási szolgáltatást fejleszt ki, amelynek révén az állampolgárok, valamint a hivatalos szervek elektronikus úton is felkereshetik a levéltárat. Az iratokhoz – többek közt az iskolai bizonyítványhoz, valamint közigazgatási eljárás intézéséhez, nyugdíjjogosultság, hadigondozotti kárpótlás megállapításához szükséges dokumentumokhoz – júniustól elektronikus úton is hozzájuthatnak.
    
Mint rámutatott, a levéltárak célja, hogy egyre több szolgáltatás legyen elérhető a honlapon keresztül, és a levéltári iratanyag a kutatók számára is értelmezhető legyen. 
    
A levéltárak legnagyobb „erényének és erejének” nevezte, hogy olyan dokumentumokat őriznek, amelyek kizárólag náluk lelhetők fel. Kiemelte, hogy a Magyar Nemzeti Levéltár legkorábbi irata 1109-ből származik, és az oklevél nagyon jó állapotban van. A levéltárak feladata és kihívása, hogy a most keletkező iratokat is hasonló időtávban tudják megőrizni. 
    
Molnár András, a megyei levéltár igazgatója arról számolt be, hogy a zalai közgyűjteményben jelentős technikai fejlesztés valósult meg. Megérkeztek azok a számítógépek, szkennerek, amelyek segítségével a papíralapú dokumentumokat digitalizálni tudják, és hiteles másolatot készíthetnek.

Három évforduló egyszerre
    
A levéltár szakmai programjáról elmondta: idén új kiadványok jelennek meg a megye történetéről, és három évfordulóhoz kapcsolódva is rendeznek tudományos konferenciát. Márciusban a Tanácsköztársaság Zala megyei eseményeit dolgozzák fel, szeptemberben pedig a 47. honvédzászlóalj tiszteletére rendeznek tudományos tanácskozást: 1849. május 21-én ugyanis elsőként a zalai 47. honvédzászlóalj zászlótartója, Püspöki Grácián tűzte ki a budai várra a győztes magyar zászlót – idézte fel Molnár András. 
    
Hozzátette: Megszállástól megszállásig, a második világháború Zala megyében címmel novemberben rendeznek tudományos konferenciát annak emlékére, hogy a világháború 1944 őszén érte el Zala megye területét. 
    
A Zala megyei levéltárban összesen több mint 11 ezer iratfolyóméter levéltári anyagot őriznek – mondta el Káli Csaba igazgatóhelyettes. Az elmúlt évben 47, Zala megyében működő iratképző szervet (iskolát, intézményt) ellenőriztek, a levéltár iratállománya 134 iratfolyóméterrel gyarapodott. Szakmai ismérvek alapján 340 iratfolyóméter anyagot rendeztek, 74 iratfolyóméter levéltári anyagot selejteztek és 308 iratfolyóméter terjedelemben készítettek raktári nyilvántartást, és tovább folytatták a különböző korok (a két világháború közti korszak, a szocialista időszak) testületi jegyzőkönyveihez az adatbázisok építését.